Sl. No. NamePost
1Mr. Piyush Chandra

E-mail: pcgupta@svmmunger.org
Office
2Mr. Kamlesh Tiwary

E-mail: kamleshtiwari@svmmunger.org
Office
3Mr. Rajesh Kumar Laldas

E-mail: rkldgonoon@svmmunger.org
Office
4Mr. Satyendra Kumar

E-mail: skumar@svmmunger.org
Office
5Mr. Vishal Kumar

E-mail: vishal@svmmunger.org
Office
6Mr. Shailesh Kumar Verma

E-mail: _
Office
Sl. No.NamePost
Sl. No. NamePost
1Mr. Baleshwar Prasad

E-mail: baleshwarprasad@svmmunger.org
4th Grade (Karmchari Pramukh)
2Mr. Rajesh Kumar Jaiswal
4th Grade
3Mr. Anil Kumar Sharma
4th Grade
4Mrs. Renu Devi
4th Grade
5Mr. Jayihnd Paswan

4th Grade
6Mr. Deepak Kumar
4th Grade
7Mrs. Gita Devi
4th Grade
8Mrs. Mala Devi
4th Grade
9Mrs. Rekha Devi
4th Grade
10Mr. Prem Prakesh Prasad Gupta

4th Grade
11Mr. Tarun Kumar

4th Grade
12Mr. Pradip Kumar

4th Grade
13Mr. Sunil Kumar
4th Grade
14Mr. Indradeo Kumar
4th Grade
15Mr. Rinku Kumar Giri
4th Grade
16Mrs. Annu Devi

4th Grade
17Mr. Amar Kumar

4th Grade
18Mr. Praveen Kumar

4th Grade
Sl. No.NamePost